Aktualno:

19.11.2009
Isplata božićnice i prigodnih darova u 2009.
Link..

Moguanost neoporezive isplate božianice i dara radnicima za 2009. godinu propisana je Pravilnikom o porezu na dohodak u slijedeaim vrijednostima:
- božianica do 2.500,0 kn godišnje
  (ako u tijeku godine nije isplaaena neka druga prigodna nagrada:
 regres, uskrsnica i dr.),
- dar djetetu radnika do 15 godina starosti do 600,00 kn godišnje,
- dar radniku u stvarima ili uslugama do 400,00 kn godišnje. Finansing d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek