Aktualno:

9.7.2013
Najčešća pitanja i odgovori u vezi novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost
Link..