Aktualno:

17.10.2013.
Ustavni sud ukinuo je odredbe o oporezivanju dividendi

Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I/4763/2012 od 18. rujna 2013. ukida se čl. 16. st. 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 22/12.) čije odredbe su nalagale retrogradno oporezivanje porezom na dohodak od kapitala primitke s osnove isplaćene dividende i udjele u dobiti ostvarene nakon 31. 12. 2000. (prema načelu blagajne po stopi od 12%).
I ako Odluka Ustavnog suda naglašava da nema 'ustavnopravno prihvatljivog, objektivnog i razumnog opravdanja” za povratno oporezivanje poreznih obveznika za vrijeme kad su bili zakonski oslobođeni plaćanja poreza na dividende i udjela u dobiti te da je pravo svakog pravnog subjekta da u trenutku donošenja poslovnih odluka zna kojim će se poreznim zahvatima javna vlast umiješati u njegov ostvareni dohodak, odnosno koja je i kakva mu je zakonom utvrđena porezna obveza. Na žalost naš je dojam da ukidanjem spornog članka nije postignuta takva namjera.
Naime, i bez spornog članka 16. st. 3. Zakona o izmjenama….(Nar. nov. br. 22/12.) koji je Ustavni sud ukinuo, porezom na dohodak od kapitala po stopi od 12% i dalje se oporezuju svi isplaćeni primitci s osnove dividendi i udjela u dobiti ostvareni nakon 31. prosinca 2000. U trenutku pisanja ove vijesti Vlada RH i Hrvatski Sabor raspravljaju o Izmjenama Zakona o porezu na dohodak pa između ostaloga i ovoj tematici. Očekujemo da će izmjene Zakona o porezu na dohodak biti usklađene s Odlukom Ustavnog suda o neoporezivanju dividendi i udjela u dobiti zarađenoj u razdoblju 2005. do 2012.
FINANSING d.o.o.
knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK