Aktualno:

10.12.2013.
Popis imovine i obaveza - INVENTURA

Nepravilnosti kod brojanja zaliha:
Članak 11. Zakona o računovodstva, zahtjev revizora ili pak dobra praksa poduzetnika - jesu razlozi za obavljanje inventure zaliha. Najmanje jednom godišnje, u pravilu najbliže zadnjem danu u godini, se fizičkim brojanjem ili mjerenjem nastoji utvrditi stvarno stanje zaliha. Postoje situacije s kojima se možete susresti kod inventure zaliha, a nepravilne su i treba ih promijeniti. Skladištari kojima je skladište radno mjesto ujedno vrše i godišnju inventuru. U ovoj situaciji inventura će biti gotova brzo, ali postoji veliki rizik da stvarno stanje ne će biti točno jer skladištar ima pristup knjigovodstvenim evidencijama i zna kakvo bi stanje trebalo biti, a svaka eventualna razlika bi značila da on ne vodi dobro skladište. Prisustvo skladištara uz neovisnog člana bi bila bolja praksa - u toj situaciji skladištar je zadužen za vođenje kroz skladište, a neovisni član za brojanje. Ili pak rotacija skladištara - skladištar broji artikle dijela skladišta za koje nije zadužen.
Popisivač ima pristup knjigovodstvenim evidencijama ili ima listu sa ispisanim stanjima. Liste sa stanjima, umjesto praznih lista, se daju popisivačima kako bi oni odmah na terenu identificirali odstupanja i ponovili brojanje. U ovoj situaciji popisivač je sklon prikloniti se podacima koje ima, bez obzira na stvarno prebrojano stanje. Prazne liste za popis su bolje rješenje, jer doprinose realnosti stanja, a kako bi se otklonila odstupanja, moguće je organizirati više krugova brojanja - pri čemu se popisivači rotiraju odnosno u novom krugu dobivaju artikle za brojanje, koje nisu brojali u prijašnjim krugovima. U pravilu se organiziraju tri kruga brojenja. Zalihe su nepristupačne, te se zato i ne prebrojavaju. Nerijetko se događa da zalihe nisu uredno posložene, a ne mogu se micati zbog težine i popisivač im ne može prići niti ih prebrojati. Ova situacija se može izbjeći ako se zalihe prije brojanja sortiraju po vrsti, grupiraju zatvoreni i otvoreni paketi, zalihe preslože - tako da čovjek može između njih proći. Dodatno bi popisivač trebao imati na raspolaganju mehanizaciju - viličar, ljestve. Prebrojane zalihe treba označiti ili ih premjestiti kako se ne bi ponovno brojale. Zalihe se kreću za vrijeme inventure. Ako zalihe ne miruju, ne mogu se prebrojati. Praksa jest da se zaustavi unos/ iznos iz skladišta koje se prebrojava, te pribave zadnje izdani dokumenti prije inventure (otpremnica, izdatnica) kako bi se kasnije i identificiralo stanje u knjigama.
Zaključno; na kraju godine inventuru zaliha treba obaviti osoba koja inače nije za njih zadužena; popisivač smije dobiti inventurne liste samo sa nazivima artikala; zalihe moraju biti uredno posložene i pristupačne; za specifične zalihe unaprijed treba pribaviti tablice za preračun i informacije o kapacitetima npr. silosa; za nepoznate artikle treba pribaviti slike i identifikacijske brojeve (šifre artikala); u vrijeme inventure zalihe se ne smiju kretati; nedovršene zalihe također treba mjeriti - temeljem radnog naloga i tehničke specifikacije gotovog proizvoda.
FINANSING d.o.o.
knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK