Aktualno:

2.10.2014.
Novi propisi o zaštiti na radu

Nakon „novog“ Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine br. 71/14), objavljeni su 24. rujna 2014. g. i novi podzakonski akti:
Pravilnik o izradi procjene rizika
Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu
Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita
Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu.
Opreznim popunjavanjem mozaika „nove“ zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, nadležno ministarstvo kreira bitne promjene u poslovanju trgovačkih društava i obrtnika.
U sinergiji s propisima u području rada, zdravstva, tehničkog zakonodavstva, gradnje i inspekcije rada, bitno će se promijeniti i uvjeti poslovanja trgovačkih društava ovlaštenih za obavljanje poslova zaštite na radu, a na „tržište zaštite na radu“ dolaze novi igrači.
Kako će primjena novih propisa utjecati na sigurnost i zdravlje radnika i hoće li se nastaviti pozitivni trendovi u smanjenju ozljeda na radu (tijekom 2013. godine je 1.178 radnika zadobilo teške ozljede na radu i 24 radnika teške ozljede sa smrtnom posljedicom)? Ne manje važno je i hoće li poslodavci sada lakše upravljati troškovima za provedbu zaštite na radu, odnosno na troškove za:
- plaće stručnjaka za zaštitu na radu;
- dio plaće i ostvarivanje uvjeta za rad povjerenika radnika za zaštitu na radu;
- osposobljavanje radnika za rad na siguran način;
- osposobljavanje ovlaštenika poslodavca za rad na siguran način;
- osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći;
- utvrđivanje radne sposobnosti za poslove s posebnim uvjetima rada;
- sudjelovanje medicine rada u odborima za zaštitu na radu;
- nabavku osobnih zaštitnih sredstava, zaštitne opreme, sanitetskog materijala, znakova sigurnosti i druge opreme;
- izradu procjena rizika, te izradu uputa, planova, elaborata, izvješća i evidencija;
- ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim rizicima i instalacija;
- ispitivanje parametara radnog okoliša.
Iz novih propisa isključene su samozaposlene osobe, propisuju se nove obveze u vezi sa stresom radnika koji je uzrokovan radom, u vezi s korištenjem nadzornih uređaja u radnim prostorijama i na radnim prostorima, uvode se ovlaštenja fizičkim osobama za obavljanje poslova zaštite na radu i drugo. Pojedine obveze propisuju drugačije nego što su to bile propisane „starim propisima“, primjerice obveze u vezi odgovornosti ovlaštenika, u vezi zapošljavanja stručnjaka za zaštitu na radu, u vezi procjenjivanja rizika na mjestu rada, u vezi s pružanjem prve pomoći na radu, u vezi s obvezama investitora, vlasnika, izvođača i drugih osoba kod izvođenja radova na gradilištu, šumarskom radilištu i drugim radilištima.
„Novim“ Zakonom o zaštiti na radu (Narodne novine br. 71/14) posebno velike promjene propisane su u vezi s radom inspektora rada i u vezi mjera koje inspektori rada moraju poduzimati. Inspektori su sada ovlašteni davati savjete poslodavcima, propisuje se prvenstveno poduzimanje upravnih mjera bez kažnjavanja, a kod utvrđenih prekršaja propisuje se prvenstveno naplata mandatne kazne koja je višestruko manja od propisane kazne koju može izreći prekršajni sud i pri tome mandatna kazna ne ulazi u kaznenu evidenciju.
FINANSING d.o.o.
knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK