Aktualno:

1.11.2014.
Nacrt prijedloga Zakona o računovodstvu
Link..

Zakonom o računovodstvu uređuje se obveza primjene, razvrstavanje poduzetnika (mikro, mali, srednji i veliki) i grupa, knjigovodstvene isprave i poslovne knjige, popis imovine i obveza, primjena standarda financijskog izvještavanja i tijelo za donošenje standarda financijskog izvještavanja, godišnji financijski izvještaji i konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja, izvještaj o plaćanjima javnom sektoru, revizija godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća, sadržaj godišnjeg izvješća, javna objava godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća, Registar godišnjih financijskih izvještaja, te obavljanje nadzora. Zakon bi stupio na snagu 1. siječnja 2016.