Aktualno:

     5.1.2016.
Nova minimalna plaća za 2016. godinu

Institut minimalne plaće je socijalno zaštitni instrument te predstavlja najnižu mjesečnu svotu bruto-plaće koja radniku pripada za rad u punom radnom vremenu.
Visina minimalne plaće utvrđuje se jednom godišnje za sljedeću kalendarsku godinu. Tako svota minimalne plaće za 2016. nije utvrđena Zakonom o minimalnoj plaći već je njezina svota utvrđena Uredbom o visini minimalne plaće1 . U skladu sa svime navedenim na temelju Uredbe o visini minimalne plaće, minimalna plaća za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. iznosi 3.120,00 kn. Dakle, kako je primjena nove minimalne plaće predviđena Uredbom o visini minimalne plaće od 1. siječnja 2016., to znači da će novu svotu minimalne plaće primiti svi radnici tek za rad koji je odrađen u siječnju, a koja se uobičajeno isplaćuje u veljači.
FINANSING d.o.o.
knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK