Aktualno:

26.1.2018.
porezni položaj toplih i hladnih napitaka te vode

Novim izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 128/17.) uvedeno je porezno rasterećenja poreznih obveznika, poslodavaca, u vidu dodatnih neoporezivih troškova koje mogu isplatiti svojim zaposlenicima. Tako je u skladu s čl. 7. st. 36. Pravilnika o porezu na dohodak, utvrđeno da se oporezivim primitcima s osnove nesamostalnog rada ne smatraju voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadržavaju alkohol), a koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena. To znači da vodu, čaj, kavu, sokove i sve ostale napitke koji u sebi ne sadržavaju alkohol poslodavac može omogućiti zaposlenicima, a da se to ne smatra dohotkom radnika.
Hrana se i dalje smatra dohotkom u naravi i u slučaju davanja zaposlenicima toplog obroka u vrijeme radnog vremena. Takav se primitak smatra neto-davanjem koji treba preračunati na bruto i iz njega platiti doprinose, porez i prirez u skladu s pravilima za dohodak od nesamostalnog rada.
Za vodu poduzetnici imaju pravo na odbitak pretporeza.
Prema trenutačnom neslužbenom stajalištu Porezne uprave pretporez pri nabavci sokova i drugih toplih i hladnih napitaka NE smije se odbiti. Do drukčijeg pristupa, odnosno službenog tumačenja Porezne uprave, naše je mišljenje da poduzetnici koji su u sustavu PDV-a ne bi trebali odbijati pretporez prilikom nabave toplih i hladnih napitaka, ali bi trošak (zajedno s PDV-om) mogli evidentirati u porezno priznate troškove.
FINANSING d.o.o.
Knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK