Aktualno:

19.1.2010.
Koje promjene nam je donio novi Zakon o radu?
Link..

Kod ugovora na određeno vrijeme: poslodavac ne smije sklopiti jedan ili više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme na temelju koji se radni odnos s istim radnikom zasniva na neprekinuto razdoblje duže od tri godine (do sada nije smio sklopiti takav ugovora s istim radnikom za obavljanje istih ili sličnih poslova). Dakle, ni u kom slučaju ne može duže od tri godine s istim poslodavcem, bez obzira na poslove koje obavlja. Kod radnog vremena: uvedena zakonska definicija radnog vremena koja u starom zakonu nije postojala (uopće): vremensko razdoblje u kojem je radnik obvezan obavljati poslove, odnosno u kojem je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi poslodavac. Kod prekovremenog rada: promjene u najdužem dopuštenom trajanju prekovremenog rada (umjesto do sada 10 sati tjedno, od sada 8 sati tjedno), također, drugačiji način iskazivanja najdužeg dopuštenog trajanja prekovremenog rada (ranije u tjednima, sada u satima (najviše 32 sata prekovremenih mjesečno, odnosno 180 sati godišnje). Kod zabrane noćnog rada žena u industriji: zabrane više nema, sada svi mogu (moraju) raditi noću u industriji, osim trudnica ako to žele i ako pribave potvrdu liječnika da takav rad ne ugrožava njezin život i zdravlje, te život i zdravlje djeteta. Kod godišnjeg odmora: produljeno najkraće trajanje godišnjeg odmora s 18 radnih dana na 4 tjedna. Kod godišnjeg odmora: ranije je prilikom prestanka ugovora o radu poslodavac radniku morao izdati potvrdu o korištenju godišnjeg odmora, a prema novom zakonu mora radniku koji nije iskoristio godišnji odmor u cijelosti, isplatiti (novčanu) naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora. Kod pravilnika o radu: poslodavci moraju, sukladno izričitoj zakonskoj odredbi, uskladiti svoje pravilnike o radu s novim zakonom najkasnije do 30. lipnja 2010. godine. Kod radničkih vijeća: uvedeno „Europsko radničko vijeće“ kod poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost na razini Europske unije i povezanih poslodavaca na području Europske unije. Uvedene posebne odredbe o pravu radnika na odlučivanje u europskom društvu i europskoj zadruzi, te kod prekograničnog pripajanja ili spajanja poslodavaca. Finansing d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek