Aktualno:

28.12.2020.
Nova visina minimalne plaće

Uredbom o visini minimalne plaća (Nar. nov., br. 119/20) propisana je minimalna plaća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. u bruto iznosu od 4.250,00 kn.
Minimalna plaća je Zakonom o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 118/18) propisana kao najniži mjesečni iznos brutoplaće koja se radniku isplaćuje za rad u punom radnom vremenu. Radnicima koji rade u nepunom radnom vremenu minimalna plaća se utvrđuje i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu.
Novi propisani iznos minimalne plaće odnosi se, dakle, za mjesec siječanj 2021. koju većina poslodavaca isplaćuje u mjesecu veljači 2021., do zaključno sa plaćom za mjesec prosinac 2021. koja se u pravilu isplaćuje u siječnju 2022.
FINANSING d.o.o.
knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK