Aktualno:

28.12.2020.
Izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 138/20) stupaju na snagu 1.1.2021., a suština izmjena navedenog propisa svodi se na promjenu načina utvrđivanja blagajničkog maksimuma.
Osim navedenog, u 2021. stupaju na snagu i sljedeće promjene:
• provođenje postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja (propisano izmjenama navedenog Zakona u 2018. godini),
• iskazivanje QR koda na računu naplaćenom gotovinom (propisano izmjenama Zakona u 2019. godini).
FINANSING d.o.o.
knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK