Aktualno:

7.10.2009
Izmjena Zakona o ogranicavanju uporabe duhanskih proizvoda
Link..

U svim zatvorenim prostorima ugostiteljskih objekata u kojima se gostima uslužuje iskljucivo pice, neovisno o vrsti ugostiteljskog objekta i velicini prostora za usluživanje, ponovno je dopušteno pušenje u prijelaznom razdoblju od šest mjeseci, pocevši od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ogranicavanju uporabe duhanskih proizvoda odnosno od 09. listopada 2009. pa do 10. travnja 2010. Nakon toga ce pušenje biti dopušteno samo u posebno uredenom prostoru za pušenje za koje je ministar zdravstva, na zahtjev ugostitelja, rješenjem utvrdio da prostor za pušenje udovoljava svim zakonskim i tehnickim uvjetima.
Vlasnik odnosno korisnik ugostiteljskog objekta u kojem se iskljucivo gostima uslužuju pica i cija je površina prostora za usluživanje gostiju manja od 50 m2, može odluciti (do kraja prijelaznog razdoblja - 10. travnja 2010.) da cjelokupni prostor za usluživanje bude pušacki pri cemu treba ispuniti manje zahtjevnije tehnicke uvjete:
- prostor treba imati ventilacijski sustav koji omogucuje najmanje 10 izmjena zraka na sat;
- odvod onecišcenog zraka iz pušackog u otvoreni prostor treba biti izveden sustavom za filtriranje;
- prostor za pušenje treba biti opremljen plakatima, lecima, naljepnicama i drugim promidžbenim sredstvima o spoznaji štetnosti duhanskog dima. Za ugostiteljske objekte u kojima se uslužuje hrana, pušenje nije dopušteno, osim u prostorima za pušenje. To znaci da za ugostiteljske objekte u kojima se uslužuje hrana (npr. vrste restoran) Zakon nije predvidio prijelazno razdoblje prilagodbe, te pušenje i dalje ostaje zabranjeno, a moguce je jedino u posebno uredenom prostoru cija površina ne može biti manja od 10 m2 niti veca od 20 % ukupnog prostora za usluživanje. U tom prostoru je dopuštena konzumacija hrane i pica, ali ne i usluživanje. Prostor treba ispunjavati tehnicke uvjete propisane cl. 14. do 18. Zakona i nakon što ispunjavanje tih uvjeta rješenjem utvrdi ministar zdravstva.
Ugostiteljski objekti koji uslužuju iskljucivo pice, a veci su od 50 m2, protekom roka od 6 mjeseci (10. travnja 2010.) ugostiteljski objekti, trebaju urediti posebni prostor za pušenje, ako žele omoguciti gostima pušenje. Prostor za pušenje ne smije biti takoder manji od 10m2, odnosno ne veci od 20% ukupne površine zatvorenog javnog prostora. Finansing d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek