Aktualno:

9.10.2009.
Obveze vozaca i poslodavca
Link..

Pravilnikom o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vodenju evidencije (Nar. nov. br. 43/09.) utvrdene su nove obveze vozaca i poslodavaca. Naime, cl. 10. toga Pravilnika utvrdeno je da do uspostavljanja sustava izdavanja kartica, vozaci trebaju nakon završetka rada svakodnevno ispisati vozaceve radnje iz digitalnog tahografa i na taj ispis upisati osobno ime, broj vozacke dozvole te potpisati ispitane dokumente.
Osim toga vozac treba imati i potvrdu poslodavca o aktivnostima vozaca za vrijeme dok nije upravljao vozilom – "Potvrda o aktivnostima".
Kad se uspostavi sustav kartica za vozace tada se mora obavljati elektronicni prijenos podataka iz kartice vozaca i digitalnog tahografa u bazu podataka. Prvi prijenos podataka iz kartice vozaca i digitalnog tahografa treba obaviti 21 dan nakon prve uporabe kartice vozaca. Daljnji rokovi za prijenos podataka s kartice vozaca su takoder 21 dan, a prijenos podataka iz digitalnog tahografa mora biti u roku od 90 dana.
Prijenos podataka iz digitalnog tahografa obavlja se i prilikom prodaje vozila, vracanja unajmljenog vozila i sl.
U slucaju oštecenja kartice vozaca ili nekog drugog nepravilnog rada vozac treba ispisati radnje, a na ispis dodati svoje osobno ime broj kartice vozaca ili vozacke dozvole i svoj potpis.
Vozac mora sa sobom imati zapisne listove o oštecenju kartice.
Zapisne listove i ispis digitalnog tahografa kao i ostalu dokumentaciju vozac mora cuvati zašticenu od sunceve svjetlosti i ocuvati citljivost.
Vozaci tako moraju imati prilican set dokumenata:
- izvod licencije za vozilo
- ugovor ili potvrdu o zaposlenju vozaca
- putni radni list za linijski prijevoz putnika (ako prijevozi putnike)
- teretni list za prijevoz tereta (ako vozi teret)
- ugovor o podvozarstvu
- odgovarajuce dozvole koje se odnose na odgovarajucu vrst prijevoza
Ako je rijec o inozemnom prijevozniku još i medunarodni teretni list (CMR).
O obvezama vozaca i poslodavaca koji se bave prijevozom vidjeti u RRIF-u br. 2/09. st. 23 do 36. Finansing d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek