Aktualno:

15.3.2010.
Obveza donošenja pravilnika o radu

Nema zapreke da sva navedena pitanja pravilnikom o radu uredi i onaj poslodavac koji zapošljava manje od 20 radnika i za kojeg takva obveza zakonom nije propisana kao i onaj poslodavac kojeg obvezuje jedan ili više kolektivnih ugovora. U svakom slučaju, kod primjene pravilnika o radu potrebno je voditi računa o jednom od temeljnih načela radnog prava - načelu primjene za radnika najpovoljnijeg prava, što u konkretnom slučaju znači da će poslodavac primijeniti odredbe pravilnika o radu samo u slučaju kada pojedino pravo radnika nije nekim drugim aktom povoljnije uređeno. U pravilniku o radu mora se naznačiti datum njegova stupanja na snagu, pri čemu isti, prema izričitoj zakonskoj odredbi, ne može stupiti na snagu prije osmoga dana od dana objave. Pravilnik o radu mora se objaviti na način da bude dostupan radnicima te izložiti na vidljivom mjestu u prostorijama u kojima oni redovito borave tijekom radnog vremena Finansing d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek