Aktualno:

19.10.2009.
Što treba sadržavati isplatna lista
Link..

Pri obracunu place, nadoknade place i otpremnine poslodavac je obvezan radniku uruciti obracun prema kojem je vidljivo na koji nacin je utvrdena svota place, naknade place odnosno otpremnine. U slucaju ako poslodavac ne isplati placu, nadoknadu place ili otpremninu, ta isprava ima znacenje ovršne isprave prema cl. 91. st. 2. Zakona o radu, a poslodavac je obvezan uruciti je zaposleniku do kraja mjeseca u kojem je isplata dospjela.
Osnovni podatci na isplatnoj listi - obracunu place a koja se urucuju zaposleniku su podatci o djelatniku kao što su ime, prezime, adresa JMBG/OIB, broj sati odradenih u mjesecu za koji se isplacuje placa ili možebitno naknada place. Ostale podatke treba prikazati kako slijedi:
Bruto placa
Doprinosi iz place
Izdatak za premije osiguranja
Dohodak
Osobni odbitak
Porezna osnovica
Porez na dohodak
Prirez
Neto placa
Osnovica za poseban porez
Posebni porez
Neto placa poslije posebnog poreza
Obustave iz place (krediti, ovrhe)
Neto placa za isplatu na tekuci racun radnika (ili u gotovini)
Doprinosi na placu (placa poslodavac)
Osnovicu za poseban porez treba razdvojiti iz razloga jer ona ne mora nužno biti jednaka neto placi, odnosno osnovica za poseban porez je razlicita u slucaju kada je pri obracunu korišten izdatak s osnove placene premije osiguranja, te obustave iz place Finansing d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek