Aktualno:

28.9.2012.
Fiskalizacija u prometu gotovinom

Vjerojatno ste već nešto načuli ili pročitali da država planira uvesti fiskalne kase kod poduzetnika koji posluju s gotovinom. Krajem srpnja je Saboru upućen Prijedlog Zakona o fiskalizaciji koji bi trebao stupiti na snagu s 01.01.2013.g.. Posljedica je to relativno malih iznosa prijavljenih prometa i zarade od poslovanja.
Tko će biti fiskaliziran?
Zakon o fiskalizaciji, koji će regulirati proces fiskalizacije, obuhvaćati će i pravne i fizičke osobe, bez obzira da li su obveznici poreza na dohodak ili na dobit. Glavni kriterij biti će da su obveznici izdavanja računa, te da izdaju gotovinske račune, a to su prije svega:
- poduzetnici-obveznici PDV-a (čl. 15. Zakona o PDV-u) i
- fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i vode poslovne knjige (obrti i djelatnosti izjednačene s obrtom – Zakon o porez na dohodak, čl. 23.).
Proizlazi iz Prijedloga Zakona, da će fiskalizacijom biti obuhvaćen znatan broj poduzetnika. Naplata putem kreditnih kartica također potpada pod ovaj zakon.
Tko neće biti fiskaliziran?
Prema postojećem prijedlogu Zakona o fiskalizaciji, neće biti obveznici fiskalizacije oni koji obavljaju slijedeće djelatnosti:
1. prodaja karata ili žetona u putničkom prometu,
2. prodaja ulaznica,
3. prodaja na tržnicama,
4. prodaja novina i dnevnog tiska,
5. prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
6. prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu,
7. zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama,
8. prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata,
9. pružanje bankarskih usluga,
10. ostvarene promete evidentirane putem mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, telefon i slično) od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba.
Kada počinje primjena Zakona?
Od 01.01.2013.g. počinje primjena Zakona za:
- velike i srednje poduzetnike,
- za ostale poduzetnike koji se bave djelatnostima Pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane (Oznaka I prema NKD 2007).
Od 01.04.2013.g. počinje primjena za:
- trgovinu na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala (Oznaka G prema NKD 2007).
- Od 01.07.2013.g. fiskalizacija se primjenjuje na sve ostale obveznike.
Tehnička priprema za fiskalizaciju
1. Obveznik fiskalizacije biti će dužan od FINA-e pribaviti digitalni certifikat koji će služiti za elektroničko potpisivanje tj. identifikaciju poduzetnika.
2. Trebati će nabaviti računala/PC kase jer će cijeli postupak izdavanja gotovinskih računa biti elektroničkim putem. Proizlazi da paragon blokovi odlaze u povijest.
3. Trebati će nabaviti računalni program za izdavanje računa ili postojeći uskladiti sa ovim zakonom.
4. Trebati će osigurati internet priključak jer će postupak izdavanja računa biti vezan uz internetsku vezu sa Poreznom upravom koja će svakom računu dodjeljivati jedinstveni broj (identifikator).
Finansing d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek