Aktualno:

6.1.2013.
BLAGAJNIČKI MAKSIMUM

Od 01.01.2013.g. ponovo je uveden blagajnički maksimum. Propisuje ga Zakon o fiskalizaciji.
Unazad četiri godine isti nije bio propisan ali, kao podsjetnik, do kraja 2008. godine imali smo propisan blagajnički maksimum (10.000,00 kn). Ukidanje blagajničkog maksimuma imalo je ideju popuštanja s ograničenjima u poslovanju ali izgleda da su se stvari otele kontroli.
1. Što je blagajnički maksimum?
To je najviši iznos gotovine koji poduzetnik smije držati u gotovini. Ukoliko poduzetnik vodi više blagajni (npr. glavnu blagajnu i blagajnu prodajnog mjesta), blagajnički maksimum je iznos gotovine u svim blagajnama kumulativno.
Kada poduzetnik podigne gotovinu sa žiro)računa ili naplati fakturu u gotovini, znači da je došlo do porasta iznosa tj. salda gotovine u poslovnim knjigama poduzetnika. Navedeni slučajevi, kao i svi ostali primici gotovine moraju se evidentirati u blagajničkoj evidenciji poduzetnika i kao dokumentacijsku podlogu imati potpisanu blagajničku uplatnicu. Većina poduzetnika vodi tvz. glavnu blagajnu, iz koje se isplaćuju gotovinski računi za sitne nabave (uredskog materijala, poštarinu i dr.), obveze po putnim nalozima i dr.
Poduzetnici koji imaju jedno ili više maloprodajnih mjesta vode uz glavnu blagajnu i blagajne prodajnih mjesta. To su „prolazne blagajne“ iz kojih se dnevni utržak na kraju dana polaže na žiro-račun. Uobičajeno se u saldu takvih blagajni zadržava tek manja svota gotovine potrebna za nesmetan početak rada naredne smjene.
U oba slučaja, bilo da se radi o glavnoj ili blagajni prodajnog mjesta (ili nekoj trećoj, četvrtoj vrsti blagajničke evidencije), saldo blagajne čini razlika svih gotovinskih uplata i isplata. Saldo blagajne na kraju dana ne smije prelaziti propisan blagajnički maksimum. To konkretno znači da se gotovina, u iznosu koji prelazi blagajnički maksimum, mora položiti na žiro-račun. U kojem roku? Gotovina se mora položiti na žiro)račun isti dan (kad je saldo blagajne prešao blagajnički maksimum), a najkasnije slijedeći radni dan.
Na uplatnicu se kao opis upisuje Polog svote iznad blagajničkog maksimuma. Ukoliko se pak radi o uplati dnevnog utrška u maloprodaji, treba napisati Polog dnevnog utrška.
Poduzetnici, koji posluju od 2008. godine i prije, imaju iskustva sa blagajničkim maksimumom. Većina ozbiljnih poduzetnika koji posluju sa gotovinom vodi brigu o polaganju gotovine, bez obzira na propise..
Ukoliko je društvo u blokadi, uopće ne smije držati gotovinu, tj. uplaćeni novac u cijelosti polaže na žiro-račun.
2. Iznos blagajničkog maksimuma
Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisuje iznose blagajničkog maksimuma prema veličini poduzetnika, a prema kriterijima veličine propisanima Zakonom o poticanju razvoja maloga gospodarstva.
U nastavku dajemo prikaz kriterija veličine poduzetnika:

NazivKriterijBlagajnički maximum
Mikro subjekt – mane od 10 zaposlenih, godišnji poslovni prihod do 2.000.000 EUR, aktiva do 2.000.000 EUR 10.000,00 kn
Mali subjekt – 10-50 zaposlenih, godišnji poslovni prihod do 2-10.000.000 EUR, aktiva do 2-10.000.000 EUR 30.000,00 kn
Srednji subjekt – 50-250 zaposlenih, godišnji poslovni prihod do 10-50.000.000 EUR, aktiva do 10-43.000.000 EUR 50.000,00 kn
Veliki subjekt – više od 250 zaposlenih, godišnji poslovni prihod više od 50.000.000 EUR, aktiva više od 43.000.000 EUR 100.000,00 kn


3. Odluka o visini blagajničkog maksimuma
Zakon o fiskalizaciji u čl. 29. propisuje da poduzetnik internim aktom donosi odluku o blagajničkom maksimumu i načinu poslovanja s gotovinom. Blagajnički maksimum u odluci ne smije prelaziti propisani iznos (može biti samo niži).
Primjer: (primjeri dostupni za preuzimanje u obrascima->Fiskalizacija)

Uprava društva xxxxx d.o.o., adresa, temeljem čl. 29.st.1. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, dana 01.01.2013.g., donosi Odluku o visini blagajničkog maksimuma.
Utvrđuje se visina blagajničkog maksimuma za društvo u cjelini u iznosu od 10.000,00 kuna, odnosno po pojedinim blagajnama:
- glavna blagajna 6.000,00 kn,
- blagajna prodajnog mjesta A 2.000,00 kn,
- blagajna prodajnog mjesta B 2.000,00 kn.
Obvezuje se odgovorna osoba (blagajnik pojedine blagajne) polagati svotu iznad blagajničkog maksimuma na žiro-račun društva, isti dan po završetku smjene, a iznimno slijedeći radni dan.

Potpis direktora.


Finansing d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek