Aktualno:

20.1.2013
Izračunaj IBAN

U izborniku sa lijeve strane dostupna je usluga "Izračunaj IBAN". Od 1.7.2013. obvezno je korištenje novih naloga za plaćanje HUB3 i uporaba IBAN-a.
IBAN se sastoji od 21 znaka i druga 2 broja su dvoznamenkasti kontrolni broj koji se dobije složenom matematičkom operacijom


Dosadašnji oblik računa IBAN
1234567-1234567890 HR9912345671234567890

Koristite ovaj program da bi iz starog oblika žiro računa dobili IBAN

FINANSING d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek