Aktualno:

9.11.2009.
Novi Zakon o platnom prometu
Link..

Objavljen je novi Zakon o platnom prometu (Nar. nov., br. 133/09.). Njegova primjene pocinje u pretežitom broju njegovih odredaba od 1. sijecnja 2011., a manji dio odredaba se pocinje primjenjivati s danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
S novim Zakonom po prvi put se jednim propisom ureduje tuzemni i inozemni platni promet. S obzirom na to, prestaje se primjenjivati od 1. sijecnja 2011. dio Zakona o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03. do 92/09.) i tom njegovom dijelu pridruženi provedbeni propisi i Zakon o platnom prometu u zemlji (Nar. nov., br. 117/01.). Tada se pocinje primjenjivati novi Zakon.
Opširnije o Zakonu o platnom prometu procitajte u casopisu u RRiF, br. 12/09. Finansing d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek