Aktualno:

21.12.2012.
Čuvanje knjigovodstvenih isprava

Knjigovodstvene isprave čuvaju se i to:
1. isplatne liste, analitička evidencija o plaćama za koje se plaćaju obvezni doprinosi – trajno, :
2. isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glav nu knjigu – najmanje jedanaest godina, :
3. isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige – najmanje sedam godina. :
Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava iz stavka 2. točke 2. i 3. ovoga članka počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u koje su isprave unesene.

Finansing d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek