Aktualno:

15.6.2013.
Predstečajne nagodbe - 15.6

Tvrtke koje su se prijavile u prestečajnu nagodnu i FINA je objavila podatke o predmetu. Ažurirano 15.6.2013. Sada dostupan i datum otvaranja nagodbe!