Aktualno:

1.2.2013.
Ukinuta je obveza podnošenja tromjesečnih statističkih izvješća u 2013.

U skladu s tim poduzetnici više nemaju obvezu predaje navedenih izvješća u 2013. Međutim, za potrebe izrade informacije o bonitetu - BON-1, s uključenim podacima iz kvartalnih razdoblja, poduzetnici mogu podnijeti tromjesečne izvještaje na obrascu TI-POD, koji će biti uključeni u bonitetnu informaciju BON-1. Za predaju navedenih izvještaja nisu definirani rokovi, tj. poduzetnici ih mogu podnijeti neposredno prije podnošenja zahtjeva za izdavanjem bonitetne informacije na obrascu BON-1.
FINANSING d.o.o.
knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK