Aktualno:

10.1.2013
Elektroničke prijave za sve obveznike PDV-a

Do sada se to odnosilo samo na one poduzetnike, obveznike poreza na dodanu vrijednost, koji su imali oporezive isporuke veće od 800.000,00 kn, a od 15. XII. 2012. ta se obveza proširuje na sve obveznike poreza na dodanu vrijednost. Izdavanje kvalificiranih certifikata obavlja se putem poslovnice FINA-e, a potom se uspostavlja veza sa Poreznom upravom. Kako zakon nije propisao rok za uvođenje elektroničke prijave za sve porezne obveznike, proizlazi da ta obveza nastupa "odmah", tj. mali poduzetnici koji su u 2012. ostvarili promet (prodaju dobara i uslugu) u svoti većoj od 230.000,00 kn (razumljivo, bez PDV-a), a tako zadržavaju ili stječu status obveznika PDV-a, u obvezi su najkraćeg roka pribaviti certifikat za elektronsku predaju obrazaca.
Očekujemo od Porezne uprave tolerantan pristup, odnosno barem mjesec, dva potrebnog vremena u kojem će se taj zahtjev moći ispuniti.
FINANSING d.o.o.
knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK