Aktualno:

3.5.2013.
Nova minimalna plaća

Vlada RH je na svojoj sjednici od 25.4.2013. donijela Uredbu o visini minimalne plaće (Nar. nov., br. 51/13) koja za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2013. iznosi 2.984,78 kn bruto. Iz navedene formulacije može se zaključiti da će se nova minimalna plaća isplaćivati za mjesec lipanj i nadalje.
Uredba je donesena temeljem Zakona o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 39/13).
FINANSING d.o.o.
knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK