Aktualno:

2.5.2013.
Isplata dividendi i udjela u dobiti nakon rješenja Ustavnog suda

Prema obavijesti MF- PU – Središnji ured, koju u cijelosti prenosimo, predujam poreza po osnovi dividende u udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji se isplaćuju iz dobiti koja je ostvarena do 1.3.2012. ne plaća se do donošenja konačne odluke USRH.
Sukladno donesenom Rješenju, Ustavni sud je pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 7. stavka 2., 16. stavka 3. i 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 22/12.) – točka I. rješenja. .
Ujedno se, kako se navodi u Rješenju, temeljem čl. 45. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH, privremeno obustavlja izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji Porezne uprave Ministarstva financija RH i drugih adresata vezanih uz naplatu poreza na dohodak svim obveznicima poreza na dohodak koji su taj dohodak ostvarili na temelju dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, a koja je dividenda ostvarena, odnosno koji je udio u dobiti na temelju udjela u kapitalu ostvaren do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak iz točke I. ove izreke (točka II.). .
Privremena obustava izvršenja svih pojedinačnih akata i radnji iz točke II. ove izreke traje do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o suglasnosti s Ustavom odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak iz točke I. ove izreke, kao i Zakona u cjelini. .
Kako bi bilo jasnije postupanje poreznih obveznika pri isplati dividendi nakon donesenog rješenja USRH, MF – Porezna uprava – Središnji ured dao je obavijest (Kl.: 011-01/12-01/521, Ur. br.: 513-07-21-01/13-3 od 16. travnja 2013.) koju prenosimo u cijelosti: .
„Temeljem rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, U-I/4763/2012, od 3. travnja 2013., privremeno se obustavlja izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji vezanih uz naplatu poreza na dohodak svim obveznicima poreza na dohodak koji su taj dohodak ostvarili na temelju dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, a koja je dividenda ostvarena, odnosno koji je udio u dobiti na temelju udjela u kapitalu ostvaren do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 22/12). .
Zaključno, sukladno rješenju Ustavnog suda, predujam poreza na dohodak ne plaća se po osnovi dividende i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji se isplaćuju iz dobiti koja je ostvarena do 1. ožujka 2012., a sve do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o suglasnosti s Ustavom odredaba toga Zakona.“ .
FINANSING d.o.o.
knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK