Aktualno:

10.6.2013.
Promjene koje donosi novi Zakon o PDV-u

Informacije obveznicima PDV-a - područnim uredima i ispostavama Porezne uprave
Promjene koje donosi novi Zakon o PDV-u u odnosu na sada važeći
Promjene navedene u nastavku temelje se na Konačnom prijedlogu zakona o porezu na dodanu vrijednost.
1. Porezni obveznik
Porezni obveznik, i nadalje je, poduzetnik koji ostvaruje prihode iznad 230.000,00 kn, onaj koji se na vlastiti zahtjev upisuje u sustav PDV-a te tijela državne vlasti, tijela državne uprave i sl. ako obavljaju gospodarsku djelatnost. Novost je da se povremenim obveznikom smatraju ostale osobe (sve, i građani i ministarstva i ustanove…) koje stječu ili isporučuju nova prijevozna sredstva (automobili, plovila i zrakoplovi koji se smatraju novima do isteka roka ili prijeđenih kilometara propisanih zakonom). Znači ako građanin kupi automobil (koji se smatra novim) u Njemačkoj obvezan je u RH platiti PDV na stjecanje na način da sam podnosi prijavu za stjecanje novih prijevoznih sredstava Poreznoj upravi u roku od 10 dana od dana stjecanja te platiti PDV da bi se mogla izvršiti registracija. Ove osobe (osim građana) smatraju se i povremenim obveznicima PDV-a za stjecanje dobara iz druge države članice ako prijeđu prag stjecanja odnosno ako steknu dobra u vrijednosti veća od 77.000,00 kn. U tom slučaju za daljnja stjecanja postaju porezni obveznici u RH. Kod ovih povremenih poreznih obveznika PDV-e se ne plaća na carini već kroz podnošenje prijave Poreznoj upravi.
2. Porezna stopa
Ostaje opća stopa PDV-a 25%, uz primjenu sniženih stopa 10% i 5%.Sve što je bilo u 10% ostaje, osim dnevnih novina koje su svrstane u stopu od 5%. Po stopi od 10% plaćat će se PDV na ulaznice za koncerte, časopise za kulturu i umjetnost te za smještaj na plovnim objektima nautičkog turizma. Sve što se oporezivalo po stopi 0% oporezivat će se po stopi od 5%.
3. Porezna oslobođenja
U odnosu na danas propisana oslobođenja: 1. Više neće biti oslobođeni samostalni umjetnici (pjevači, glumci, pjesnici..). Danas su oni oslobođeni od PDV-a ne vode poslovne knjige već im se od ostvarenih honorara jedino uplaćuje pripadajući porez na dohodak i prirez (po potrebi i doprinosi). Znači da oni prelaze na poslovne knjige ako su u protekloj godini imali više od 230.000kn. 2. Više nema oslobođenja za vjerske zajednice (bile su oslobođene PDV-a pri uvozu) te za branitelje (bili su oslobođeni PDV-a pri uvozu).
3. Oslobođene će biti ustanove u kulturi, bolnice, i slične ustanove koje djeluju bez namjere ostvarivanja dobiti.
4. Uvoz/izvoz između država članica, prijava PDV i VIES sustav

Ukidaju se fizičke granice i kontrola na njima te se stvara jedinstveno zajedničko tržište bez fiskalnih granica. Uvoz i izvoz između država članica EU se zamjenjuju pojmom stjecanje dobara i isporuka dobara unutar EU. To znači da kada međusobno posluju poduzetnici na zajedničkom tržištu radi se o oslobođenim isporukama. Te se isporuke kao oslobođene iskazuju na prijavi PDV-a, a istovremeno podnose i zbirne prijave kojima te stavke iskazuju po državama članicama. Zato se propisuje rok za predaju PDV obrasca do 20. u mjesecu za prethodni mjesec (sada je rok zadnji dan u mjesecu) do kada se mora predati i zbirna prijava. Rok za plaćanje PDV-a ostaje isti do zadnjeg dana u mjesecu. Provjerena zbirna prijava do kraja mjeseca dostavlja se u VIES sustav, kako bi države članice napravile potrebne kontrole. VIES sustav predstavlja bazu podataka u kojoj države članice razmjenjuju podatke o poduzetnicima i njihovom poslovanju na zajedničkom tržištu, a sve radi kontrole oslobođenih isporuka od PDV-a). Navedeno znači primjerice, ako se do sada u mjesecu travnju stjecalo dobro iz neke druge države prilikom prelaska carinske crte trebao se platiti PDV. Taj se PDV iskazivao za prijavu za mjesec travanj, a koja se podnosila do kraja mjeseca svibnja Poreznoj upravi. Podnošenjem te prijave porezni obveznik mogao je tražiti povrat tog PDV-a koji se trebao ostvariti u narednih trideset dana. Nakon 1. srpnja u ovom slučaju PDV koji treba obračunati na stjecanje dobara iz EU će se iskazati u istom razdoblju kada će se moći ostvariti pravo na povrat PDV-a. Navedeno za porezne obveznike znači da će taj PDV-e iskazivati isključivo kao obračunsku kategoriju što će znatno poboljšati njihovu likvidnost.
Mijenja se i rok za podnošenje konačnog obračuna PDV-a. Svi poduzetnici moraju ga ponijeti do kraja veljače za prethodnu godinu ( danas taj rok imaju dohodaši, dok obveznici poreza na dobit imaju rok do kraja travnja). Uvoz i izvoz kao pojam koji imamo danas, ostaje kod isporuka prema trećim zemljama (koje nisu članice EU). Za te zemlje predviđena je mogućnost da na temelju rješenja Ministarstva financija prilikom uvoza fizički ne uplaćuju PDV, već da za njih to bude obračunska kategorija. Za ovakvo postupanje nužno je donošenje Pravilnika što znači da isto neće biti u primjeni odmah 01.07.2013. već kada bude donesen Pravilnik. Do donošenja Pravilnika ostaje sve isto kao što se primjenjuje danas.
5. PDV identifikacijski broj
Naši poduzetnici koji posluju na zajedničkom tržištu Europske unije moraju dobiti PDV identifikacijski broj (HR+OIB). Taj broj po službenoj dužnosti dodijelit ćemo onima za koje znamo da danas posluju na tom tržištu, a poslije po njihovom zahtjevu. Uvjet za poslovanje je da imaju taj broj jer se tada upisuju u VIES bazu te ih druge zemlje mogu kontrolirati.
6. Povrati PDV-a ino poduzetnicima
Najveći učinak na proračun očekuje se po zahtjevima za povrat PDV-a ino poduzetnika izdrugih država članica. Sada vraćamo PDV, ali samo poduzetnicima iz država s kojima imamo uspostavljenu uzajamnost (5 država). Radi se o poduzetnicima koji na području RH dobiju neki račun za svoju poduzetničku djelatnost. Podnose zahtjev za povrat PDV-a i Republika Hrvatska ga je dužna vratiti.
7. Povrati PDV-a iz drugih država članica tuzemnim poreznim obveznicima
Hrvatski porezni obveznici moći će tražiti povrat PDV-a za isporuke koje im služe za obavljanje gospodarske djelatnosti, a koje su im zaračunali porezni obveznici iz drugih država članica. Zahtjev za povrat PDV-a hrvatski porezni obveznici podnositi će preko elektroničkog portala Porezne uprave čime je pojednostavljen postupak podnošenja zahtjeva za povrat.
8.Ostale važnije izmjene
- PDV prema naplaćenim naknadama (obrtnici) primjenjuje se do 31. prosinca 2014., znači od 01.01.2015. svi poduzetnici u PDV-u obračunavaju PDV-a prema izdanim računima - uvodi se pojam pojednostavljenih računa (iznosa do 700 kuna) s manjim brojem elemenata, a po kojem se ipak ostvaruje pravo na odbitak
- kod oporezivanja nekretnina sve ostaje po istom, ali samo do 31.12.2014.
- ukidaju se slobodne zone u fiskalnom smislu (danas se isporuka u slobodnu zonu smatrala izvozom)
- uvodi se i reverse charge mehanizam u tuzemstvu, obrnuti postupak oporezivanja kada PDV obračunava poduzetnik primatelj isporuke. Radi se primjerice u građevinarstvu kako bi se spriječilo korištenje pretporeza
FINANSING d.o.o.
knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK