Aktualno:

25.11.2013
Obrazac JOPPD

Od 1. siječnja 2014. godine za sve primitke koji će se isplaćivati nakon tog datuma (uključujući i plaću za prosinac 2013.) obvezna je primjena obrasca JOPPD, što je propisano i izmjenom i dopunom Pravilnika o porezu na dohodak (NN 79/13). Riječ je o novom sustavu prikupljanja podataka, odnosno zajedničkom projektu Porezne uprave Ministarstva financija i Središnjeg registra osiguranika (REGOS).
U novom obrascu JOPPD koji će zamijeniti dosadašnje obrasce ID, IDD, ID-1, IP i R-Sm, uz oporezive primitke iskazivat će se i određeni neoporezivi primici, primjerice prijevozni troškovi, prehrana, smještaj, dnevnice, terenski dodaci, uporaba privatnog automobila i sl. Za većinu oporezivih primitaka obrazac će se podnositi istovremeno s obračunom i isplatom primitaka (osim propisanih iznimaka), a za neoporezive primitke najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Novi obrazac zahtjeva da obračun isplaćenih neoporezivih primitaka bude u knjigovodstvu najkasnije 5. u mjesecu za isplate u prethodnom mjesecu.
FINANSING d.o.o.
knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK