Aktualno:

8.1.2017
Plaća članova uprave u 2018. godini

Članovi uprave, izvršni direktori i upravitelji zadruge koji nisu obvezno osigurani ni po jednoj osnovi trebaju se samostalno osigurati. Doprinose za obvezna osiguranja podmiruju prema rješenju Porezne uprave na propisanu osnovicu. Zaposleni članovi uprave mogu biti u radnom odnosu u punom ili nepunom radnom vremenu. Zaposlenje može biti ugovoreno na neodređeno ili na određeno vrijeme. Članovi uprave koji su korisnici starosne mirovine, mogu se zaposliti do polovine punoga radnog vremena i primati starosnu mirovinu bez smanjenja.