Aktualno:

28.12.2020
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 138/20) stupaju na sljedećom dinamikom: 1.1.2021., 1.7.2021. i 1.7.2022. Suština izmjena navedenog propisa svodi se na:
primjena od 1.1.2021.: povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama sa 7.500.000,00 kn na 15.000.000,00 kn,
primjena od 1.1.2021.: proširenje mogućnosti primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu na sve porezne obveznike upisane u registar obveznika PDV-a koji ostvaruju pravo na odbitak pretporeza u cijelosti,
primjena od 1.7.2021.: definiranje isporuka koje se smatraju prodajom dobara na daljinu i utvrđivanje mjesta isporuke kod prodaje dobara na daljinu,
primjena od 1.7.2021.: ukidanje postojećeg i uvođenje novog praga isporuke u RH kod prodaje dobara na daljinu i elektronički obavljenih usluga osobama koje nisu porezni obveznici iz drugih država članica EU,
primjena od 1.7.2021.: proširenje postojećeg posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge te primjena novih posebnih postupaka oporezivanja za porezne obveznike koji obavljaju usluge osobama koje nisu porezni obveznici ili prodaju dobra na daljinu ili obavljaju određene isporuke na domaćem tržištu,
primjena od 1.7.2022.: primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a kod isporuka za potrebe oružanih snaga u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU.
FINANSING d.o.o.
knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK