Aktualno:

1.1.2012
Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza

1.1.212. na snagu je stupio Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza, koji definira da je u ugovorima između poduzetnika rok plaćanja do 60 dana, uz mogućnosti iznimke i dulje od toga, ali to produljenje ne smije prouzročiti neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika. Za plaćanja između poduzetnika i osoba javnog prava (državna tijela, tijela lokalnih jedinica, pravne osobe osnovane za određene svrhe, kao npr. komunalna poduzeća i dr.) rok je 30 dana, a iznimno može biti do 60 dana, ali se mora osigurati poštovanje načela ravnopravnosti.
U slučaju da ugovorom između poduzetnika, odnosno poduzetnika i osoba javnog prava nije ugovoren rok za ispunjenje novčane obveze, dužnik je dužan, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, ispuniti novčanu obvezu u roku 30. dana.
Provedbu Zakona kod poduzetnika i osoba javnog prava nadzire Financijska policija. Dužnicima koji u zakonskim rokovima ne ispune svoju novčanu obvezu, prijete novčane kazne u rasponu od 10 tisuća do milijun kuna za dužnika, a za odgovorne osobe u njima od tisuću do 50 tisuća kuna. Finansing d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek